VEMoDRIVE Compact

Kompaktna jedinica, koja se sastoji od motora i frekventnog regulatora, nudi neverovatne troškovne prednosti poredeći se sa konvencionalnim jedinicama:
• nema dodatnih troškova za konfiguraciju pogona
• zahvaljujući kompaktnosti nije potreban dodatni prostor za frekventni regulator
• zaštita od vibracija produžavaju životni vek
• nisu potrebni izlazni filteri
• nisu potrebni kablovi za motor samo nazaštićeni kabl za napajanje
• minimalni troškovi montaže i instalacije
• minimalni startup troškovi, odmah operativan VEMoDRIVE Compact pogoni su dostupni sa istim opcijama kao i normalni setovi(motor i frekventni regulator odvojeno). Za motor ove opcije primarno uključuju: tip konstrukcije, nivo zaštite, zasebno pokretanje ventilatora, kočnice i enkoderi (mogućnost aktivacije kočnice iz frekventnog regulatora i analiza signala iz enkodera u frekventnom regulatoru može biti omogućena na zahtev).

Opcija za frekventni regulator najčešće uključuje jedinicu za spoljnu kontrolu i interfejs(npr bus interfejs), takođe input-output i kontrolni moduli su:

VEMoDRIVE Compact pogon sa motorom efikasnosti klasa IE1*

•MT21R, M21R, samoventilirajući
•MT21F, M21F, ventilirajući

VEMoDRIVE Compact pogon sa motorima klase efikasnosti IE2*

•ME1R, samoventilirajući
•ME1F, ventilirajući

*Motori odgovaraju IE1 i IE2 u operacijama napajanja

VEMoDRIVE
Karakteristike
Sistem Compact pogonski sistem za opšte aplikacije
Osna visina 71 – 180 (200 u pripremi)
Frekvencija 0.55 – 22 kW (30 kW u pripremi)
Napon 380 – 480 V
Klasa efikasnosti IE2 prema IEC 60034-30 u 0.75 – 375 kW
Tip mehaničke zaštite IP 55, IP 54, IP 65 kao opcija, IP 66 prema EN 60034-5
Način ugradnje IM B3, IM B5, IM B14 i izvedeni prema EN 60034-7
VEMoDRIVE Compact katalog EN pdf