Loading

Merenje protoka

Merenje protoka

KROHNE ima posebna znanja kada je reč o merenju protoka.

Merenje nivoa

Merenje nivoa

Ove uređaje karakteriše njihova visoka preciznost i pouzdanost, čak i kod teških aplikacija.

Merenje temperature

Merenje tempereture

KROHNE industrijski sklopovi za merenje temperature ispunjavaju sve zahteve procesne industrije..

Merenje pritiska

Merenje pritiska

Ovi transmiteri pritiska su krojeni za različite aplikacije u procesnoj industriji. Krohne je lansirao seriju OPTIBAR transmitera.

Instrumenti za analizu

Instrumenti za analizu

Kompletan krug transmitera je minijaturizovan i ubačen u glavu senzora.

Merenje gasa i pare

Merenje gasa i pare

Gas i para se koriste u mnogim procesima. Kada se susrećemo sa smanjenjem izvora i povećanjem cene energije veoma je bitno da istražimo povoljnije i optimizovanije korišćenje.