Trofazni asinhroni generatori

Za korišćenje obnovljivih izvora energije kao što su energija vetra ili moć vode, asinhroni generator je pouzdana i ekonomična alternativa u odnosu na konvencionalni sinhroni generator, lako se održava, čak i u maloj ili srednjoj generator opremi. U zavisnosti od načina rada, asinhroni generatori rade na kućnom sistemu napajanja ili paralelno sa postojećim sistemom napajanja respektivno. Ali sada, prethodne serije G21R/G22R su dopunjene sa GE1R/GE2R tipom, čiji dizajn je zasnovan na IE-2 tipu serije asinhronih motora.

Trofazni asinhroni generatori
Tehnički detalji
Osna visina 132 – 400
Snaga up to 710 kVA
Brzina 1,500; 1,000; 750; 600; 500 o/min, manje brzine su dostupne na zahtev
Tip mehaničke zaštite IP 55, opciono IP 56, IP 65 prema EN 60034-5 (IEC 60034-5)
Oblik ugradnje IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 i izvedeni dizajn prema EN 60034-7
Tip hlađenja Prema EN 60034-6 (IEC 60034-6)
• samoventilirajući, IC 411
• ventilirajući, IC 416
• neventilirajući, IC 410
Temperatura hlađenja / visina Kao standard, -20°C do +40°C, nadmorska visina 1,000 m, opcije po zahtevu
Transponder Opciono, RFID System iID®2000 (13.56 MHz based on ISO 15693)
Asinhroni generator katalog EN pdf